آدرس: البرز – کیلومتر 15 جاده کرج هشتگرد – کیلومتر 2 جاده سهیلیه – خیابان یاران چهار

تلفکس:  5- 44373763(026)