کنسانتره استارتر بره شیرخوار Silver

توضیحات محصول

تغذیه مناسب بره‌ها با شیر و کنسانتره مناسب تأثیر بسزایی در رشد و افزایش وزن آتی آن‌ها خواهد داشت چنانچه بتوان در دوره سه ماهه اول زندگی بره‌ها را به طور مناسبی تغذیه نمود می‌توان موفقیت پرورش آن‌ها را تضمین کرد. ویژگی‌های این کنسانتره عبارتند از: رشد و افزایش وزن مطلوب، رشد و توسعه شکمبه، پیشگیری از رخداد بیماری‌ها، کاهش هزینه‌ها می‌باشد.

مقدار مصرف

اختیاری حداکثر 1 الی 1/5 درصد وزن بدن تا قطع شیر

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.92NEm
M Cal/Kg19.55Cp
M Cal/Kg34.57Rup
M Cal/Kg6.62ADF
M Cal/Kg14.38NDF
M Cal/Kg3.65Fat
M Cal/Kg1.45Ca
M Cal/Kg0.7P
M Cal/Kg89.1DM
M Cal/Kg1.29NEg