استارتر گوساله شیرخوار Grade B

توضیحات محصول

گوساله های شیرخوار که با شیر کامل یا جایگزین‌های شیر تغذیه می شوند، احتیاج به یک تغذیه کمکی با خوراک جامد دارند که به آن استارتر می‌گویند، تمایل حیوان برای خوردن استارتر درحالی که غذای مایع مصرف می‌کند، یک رفتار طبیعی بوده و تا زمانی که شکمبه توسعه نیافته باشد، مصرف استارتر به طور قابل توجهی افزایش نمی‌یابد. دستگاه گوارش گوساله در هنگام تولد کامل نیست و کاملاً مشابه دستگاه گوارش یک حیوان تک معده‌ای عمل می کند. به منظور تبدیل گوساله از یک حیوان تک معده ای به نشخوار کننده لازم است هرچه سریعتر تغذیه با مواد خوراکی خشک بویژه غلات حاولی کربوهیدرات‌های سریع‌التخمیر آغاز شود. کیفیت استارتر و خوش خوراکی آن در تحریک گوساله‌ها به مصرف بیشتر ضروری است. لذا استارتر باید سهل‌الهضم بوده و حاوی مقادیر کافی انرژی و مواد مغذی مور نیاز برای رشد حیوان باشد.

مقدار مصرف

550 الی 900 گرم به ازای هر راس در روز (حداکثر 1 درصد وزن بدن)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.95NEm
M Cal/Kg19.13Cp
M Cal/Kg43.1Rup
M Cal/Kg5.97ADF
M Cal/Kg13.58NDF
M Cal/Kg3.9Fat
M Cal/Kg1.06Ca
M Cal/Kg0.48P
M Cal/Kg88.8DM
M Cal/Kg1.33NEg