بیس میکس میش‌های داشتی (5%)

توضیحات محصول

بیس میکس در دام به عنوان بخشی از کنسانتره دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صنعت دام در ایران از آن‌ها به عنوان کنسانتره درصدی هم نام برده می‌شود بیس میکس میش‌های داشتی (5%) تأمین کننده کلیه ریزمغذی‌های موردنیاز دام می‌باشد و از ترکیب: ویتامین‌ها، مواد معدنی، موننسین، توکسین بایندر، نمک، کربنات کلسیم، دی کلسیم فسفات و بنتونیت تشکیل می‌شود.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌ای کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg