بیس میکس میش‌های شیرده (شال و رمانف)

توضیحات محصول

بیس میکس میش‌های شیرده تأمین کننده کلیه ریزمغذی‌های موردنیاز دام می‌باشد. بیس میکس در دام به عنوان بخشی از کنسانتره دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صنعت دام در ایران از آن‌ها به عنوان کنسانتره درصدی هم نام برده می‌شود. از ترکیب: ویتامین‌ها، مواد معدنی، موننسین، توکسین بایندر، نمک، کربنات کلسیم، دی‌کلسیم فسفات و بنتونیت تشکیل می‌شود.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.42NEl
M Cal/Kg40.75Cp
M Cal/Kg54.9Rup
M Cal/Kg3.2ADF
M Cal/Kg6.14NDF
M Cal/Kg12.3Fat
M Cal/Kg3.81Ca
M Cal/Kg0.43P
M Cal/Kg95.4DM