بیس میکس گاوهای خشک

توضیحات محصول

مزیت استفاده از بیس میکس گاوهای خشک: افزایش مصرف خوراک، بهبود متابولیسم انرژی، بهبود عملکرد کبد، تقویت سیستم ایمنی، اطمینان از رفع احتیاجات دام. بیس میکس در دام به عنوان بخشی از کنسانتره دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صنعت دام در ایران از آن‌ها به عنوان کنسانتره درصدی هم نام برده می‌شود .

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg0.48NEl
M Cal/Kg32.21Cp
M Cal/Kg46.52Rup
M Cal/Kg12.46ADF
M Cal/Kg25.61NDF
M Cal/Kg1.35Fat
M Cal/Kg3.29Ca
M Cal/Kg0.43P
M Cal/Kg95.49DM