بیس میکس گاوهای کم شیر

توضیحات محصول

بیس میکس گاوهای کم شیر تأمین کننده کلیه ریزمغذی‌های موردنیاز دام می‌باشد و از ترکیب: ویتامین‌ها، مواد معدنی، موننسین، توکسین بایندر، نمک، کربنات کلسیم، دی کلسیم فسفات، بنتونیت و نمک تشکیل می‌شود.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.0NEl
M Cal/Kg20.27Cp
M Cal/Kg40Rup
M Cal/Kg9.08ADF
M Cal/Kg23.76NDF
M Cal/Kg5.67Fat
M Cal/Kg5.16Ca
M Cal/Kg0.48P
M Cal/Kg94.54DM