بیس میکس گاو پرواری (5%)

توضیحات محصول

بیس میکس در دام به عنوان بخشی از کنسانتره دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در صنعت دام در ایران از آن‌ها به عنوان کنسانتره درصدی هم نام برده می‌شود بیس میکس گاوهای پرواری (5%) تأمین کننده کلیه ریزمغذی‌های موردنیاز دام می‌باشد و از ترکیب: ویتامین‌ها، مواد معدنی، موننسین، توکسین بایندر، نمک، کربنات کلسیم، دی کلسیم فسفات، بنتونیت و نمک تشکیل می‌شود.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg