بیس میکس گاو پر شیر (7/5%)

توضیحات محصول

بیس میکس گاوهای پرشیر تأمین کننده کلیه ریزمغذی‌های موردنیاز دام می‌باشد و از ترکیب: ویتامین‌ها، مواد معدنی، موننسین، توکسین بایندر، نمک، کربنات کلسیم، دی کلسیم فسفات، بنتونیت و نمک تشکیل می‌شود. مزایای این بیس میکس باعث افزایش تولید شیر در دام می‌شود.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg
M Cal/Kg