بیس میکس گوساله پرواری دوره پایانی

توضیحات محصول

به منظور دستیابی به حداکثر افزایش وزن در سیستم‌های پرواربندی تغذیه مقادیر بیشتر مواد متراکم (بیس میکس) اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا بخش عمده‌ای از مواد مغذی مورد نیاز دام لازم است از بیس میکس گوساله پرواری تأمین شود. مزایای بیس میکس گوساله پرواری: کاهش وقوع اختلالات متابولیکی از جمله اسیدوز، کاهش ضریب تبدیل و کوتاه شـدن دوره پروار، کاهش بهای تمام شده جیره و افزایش بهره‌وری.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg0.87NEm
M Cal/Kg21.37Cp
M Cal/Kg43.47Rup
M Cal/Kg11.7ADF
M Cal/Kg23.31NDF
M Cal/Kg2.9Fat
M Cal/Kg4.29Ca
M Cal/Kg0.85P
M Cal/Kg94.13DM
M Cal/Kg0.55NEg