بیس میکس گوساله پرواری عمومی

توضیحات محصول

به منظور دستیابی به حداکثر افزایش وزن در سیستم‌های پرواربندی تغذیه مقادیر بیشتر مواد متراکم (بیس میکس) اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا بخش عمده‌ای از مواد مغذی مورد نیاز دام لازم است از بیس میکس گوساله پرواری عمومی تأمین شود. مزایای بیس میکس گوساله پرواری: کاهش ضریب تبدیل و کوتاه شـدن دوره پروار، افزایش توان سیستم ایمنی در برابر بیماری‌ها، کاهش تلفات و حذف اجباری در دام‌های پرواری.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg0.91NEm
M Cal/Kg19.2Cp
M Cal/Kg42.65Rup
M Cal/Kg12.52ADF
M Cal/Kg25.39NDF
M Cal/Kg2.66Fat
M Cal/Kg4.04Ca
M Cal/Kg0.89P
M Cal/Kg93.81DM
M Cal/Kg0.58NEg