دان بوقلمون

توضیحات محصول

در حقیقت خوراک بوقلمون و تأمین نیازهای غذایی آن (از جمله چربی و پروتئین، ویتامین و مواد معدنی)، نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت پرورش بوقلمون گوشتی و تخمگذار دارد. بوقلمون از جمله پرندگانی است که بر اساس سن نیازهای غذایی متفاوتی دارد. از این رو فراهم نمودن خوراک یا دان بوقلمون با کیفیت در هر دوره از رشد این پرنده بسیار با اهمیت است.

محاسبه آنالیز با در نظر گرفتن ماتریکس آنزیم

ویژه پرورش طیور

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، توکسین بایندر، فیتاز، مولتی آنزیم، ذرت، سویا، روغن

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 40 کیلوگرمی
خوراک آماده طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز
استارتر6 - 4هفتگی10 - 7هفتگی16 - 11هفتگیمولد
انرژی قابل متابولیسمKcal/Kg2850
پروتئین خام%17.81
متیونین قابل هضم%0.37
متیونین+ سیستئین قابل هضم%0.61
لیزین قابل هضم%1.05
ترئونین قابل هضم%0.56
کلسیم%2.94
سدیم%0.20
فسفر قابل دسترس%0.4
فیبر خام%4.33