دان شترمرغ

توضیحات محصول

دان شترمرغ معمولاً به صورت پلت می باشد و با توجه به سن پرنده، از مواد مختلفی با درصدهای متفاوتی تشکیل شده است و باعث هضم سبک‌تر می‌شود و در حقیقت سن شترمرغ بر نوع دان مصرفی تأثیرگذار خواهد بود. دان شترمرغ از ترکیب: ذرت، سویا، سبوس گندم، مکمل‌های ویتامینه و معدنی، دی کلسیم فسفات، لیزین و متیونین و … تشکیل می‌شود.

محاسبه آنالیز با در نظر گرفتن ماتریکس آنزیم

ویژه پرورش طیور

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، توکسین بایندر، فیتاز، مولتی آنزیم، ذرت، سویا، روغن

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 40 کیلوگرمی
خوراک آماده طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز
استارتر5 - 3ماهگی7 - 5ماهگی
انرژی قابل متابولیسمKcal/Kg2,6602500
پروتئین خام%21.0719.15
متیونین قابل هضم%0.440.43
متیونین+ سیستئین قابل هضم%0.740.7
لیزین قابل هضم%1.060.97
ترئونین قابل هضم%0.740.43
کلسیم%1.371.1
سدیم%0.20.21
فسفر قابل دسترس%0.820.67
فیبر خام%5.548.39
اسید لینولئیک%1.731.73