دان قبل تولید (3-6 ماهگی)

توضیحات محصول

این دان کامل از ترکیب ذرت، کنجاله سویا، گندم، اسیدهای آمینه، مکمل‌های ویتامینه و معدنی، جوش شیرین، آنزیم‌ها و برخی افزدونی‌ها تهیه می‌شود. مصرف این دان باعث افزایش تخمگذاری در مرغ‌ها شده و کیفیت تخم‌مرغ‌ها و رنگ زرده را بهبود می‌بخشد.

محاسبه آنالیز با در نظر گرفتن ماتریکس آنزیم

ویژه پرورش طیور تخمگذار

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، توکسین بایندر، فیتاز، مولتی آنزیم، ذرت، سویا، روغن

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 40 کیلوگرمی
خوراک آماده طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز
انرژی قابل متابولیسمKcal/Kg2990
پروتئین خام%15.08
متیونین قابل هضم%0.37
متیونین+ سیستئین قابل هضم%0.59
لیزین قابل هضم%0.65
ترئونین قابل هضم%0.47
کلسیم%0.96
سدیم%0.16
فسفر قابل دسترس%0.43
چربی%3.5
فیبر خام%3.4