کنسانتره فلاشینگ در میش

توضیحات محصول

کنسانتره فلاشینگ گوسفند و بز مخصوص تغذیه میش‌ها، بزهای ماده، قوچ و بز نر در زمان جفتگیری طراحی و تولید شده تا بتواند سبب بهبود باروری و افزایش دوقلوزایی گردد. زیرا تعداد بره‌های تولیدی در هر سال از مهمترین عوامل سوددهی به شمار می‌رود و نگهداری میش‌های قصر و غیرآبستن هزینه بالایی را به گله داران تحمیل می‌کند. استفاده از این کنسانتره سبب تحریک تخمدان‌ها و تخمک اندازی بیشتر، افزایش میل جنسی و ظهور علائم فحلی، تقویت رحم و اندام‌های جنسی، افزایش میل جنسی و منی قوچ و در نهایت افزایش بره زایی، دوقلوزایی و چندقلوزایی خواهد شد.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.78NEl
M Cal/Kg10.42Cp
M Cal/Kg25.67Rup
M Cal/Kg8.02ADF
M Cal/Kg17.96NDF
M Cal/Kg6.43Fat
M Cal/Kg1.53Ca
M Cal/Kg0.91P
M Cal/Kg90DM