مکمل عمومی گوسفند و بز حاوی فسفر 90 (پایه سازمان)

توضیحات محصول

این مکمل به وسیله سازمان دامپزشکی طراحی شده است که نشخوار کنندگان کوچک مانند بز و گوسفند جهت تأمین بخشی از نیازهای مواد معدنی پرنیاز و کم‌نیاز و نیازهای ویتامین‌های محلول در چربی استفاده می‌شود.

مقدار مصرف

25 الی 35 گرم به ازای هر راس در روز (1/5 الی 2 درصد از کنسانتره)

بسته‌بندی

کیسه های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
IU500,000Vit A
IU100,000Vit D3
IU100Vit E
mg300Cu
mg19,000Mg
mg180,000Ca
mg2,000Mn
mg3,000Zn
mg3,000Fe
mg300Cu
mg1Se
mg100I
mg100Co
mg50,000Na
mg90,000P