مکمل مادر (0/5%) Arbor Acres plus

توضیحات محصول

فرموله شده بر اساس سویه‌های مرغ مادر «آربور آکرز» که تأمین کننده احتیاجات ویتامینه و معدنی مرغ‌های مادر می‌باشد و باعث حفظ سطح ایمنی، افزایش باروری و جوجه دراوری و ممانعت از بروز ناهنجاری های اسکلتی و مشکلات پا و تولید جوجه با کیفیت می‌شود.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
تولیدپرورش
IU12,000,00011,000,000Vit A
IU3,500,0003,500,000Vit D3
mg100,000100,000Vit E
mg5,0003,000Vit K3
mg3,0003,000Vit B1
mg12,0006,000Vit B2
mg15,00015,000Vit B3 (Calpan)
mg55,00035,000Vit B5 (Niacin)
mg5,0003,000Vit B6
mg2,0001,500Vit B9
mg300150Vit B12
mg3020Vit H2
mg500,000700,000Anti Oxidant
mg1,0001,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
تولیدپرورش
mg120,000120,000Mn
mg110,000110,000Zn
mg50,00040,000Fe
mg10,00016,000Cu
mg300300Se
mg2,0001,250I
mg500,000700,000Choline Chloride