مکمل میش آبستن سنگین

توضیحات محصول

این مکمل باعث تأمین مقادیر کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز میش آبستن سنگین و جنین آن، تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی در طول دوره شیردهی، بهبود عملکرد تولید مثلی (افزایش درصد آبستنی و کاهش سقط)، افزایش اشتها، تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها می‌شود.

مقدار مصرف

طبق پیشنهاد متخصص تغذیه (با توجه به دام هدف)

بسته‌بندی

کیسه های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
IU650,000Vit A
IU200,000Vit D3
IU2,650Vit E
mg20,000Mg
mg100,000Ca
mg15,000P
mg50,000Na
mg4,500Mn
mg3,000Zn
mg1,350Fe
mg1,050Cu
mg45Se
mg75I
mg20Co
mg1,000Anti Oxidant
mgUp to 1,000Carrier