مکمل میش شیرده (تک قلو)

توضیحات محصول

این مکمل با تأمین مقادیر کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز میش شیرده باعث بهبود کمی و کیفی تولید شیر، افزایش وزن و افزایش ضریب تبدیل غذایی مناسب در مراحل مختلف رشد اعم از شیردهی آبستنی و …، رشد مناسب جنین، پیشگیری از وقوع اکثر بیماری‌ها می‌شود.

مقدار مصرف

طبق پیشنهاد متخصص تغذیه (با توجه به دام هدف)

بسته‌بندی

کیسه های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
IU900,000Vit A
IU135,000Vit D3
IU1,750Vit E
mg10,000Mg
mg110,000Ca
mg8,000P
mg50,000Na
mg1,250Mn
mg1,750Zn
mg750Fe
mg1,000Cu
mg40Se
mg75I
mg15Co
mg1,000Monensin
mg1,000Anti Oxidant
mgUp to 1,000Carrier