مکمل ویژه انتظار زایش

توضیحات محصول

این مکمل تأمین کننده تمامی احتیاجات مواد معدنی و ویتامینی حیوان بوده و باعث افزايش مصرف ماده خشك و راندمان توليد بعد از زايمان، بهبود ترکیات شیر، کاهش افت نمره وضعیت بدنی می‌شود.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
IU500,000Vit A
IU100,000Vit D3
IU100Vit E
mg280Cu
mg20,000Mg
mg195,000Ca
mgUp To 1000Carrier
mg2,000Mn
mg3,000Zn
mg3,000Fe
mg400Anti Oxidant
mg1Se
mg100I
mg100Co
mg55,000Na