مکمل ویژه تخمگذار

توضیحات محصول

مکمل ویژه تخمگذار درصد تولید، وزن تخم‌مرغ، استحکام و ضخامت پوسته تخم‌مرغ را بهبود می‌بخشد و به دلیل طولانی بودن دوره تولید، در طیور تخمگذار و وابستگی شاخص‌های عملکردی با مباحث اقتصادی جیره و مدیریت تغذیه‌ای در این صنـــعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل‌های طیور تخمگذار

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
IU9,000,000Vit A
IU2,500,000Vit D3
mg2,000Vit E
mg2,500Vit K3
mg1,000Vit B1
mg4,000Vit B2
mg8,000Vit B3 (Calpan)
mg30,000Vit B5 (Niacin)
mg2,500Vit B6
mg500Vit B9
mg25Vit B12
mg60Vit H2
mg1,000Anti Oxidant
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
mg75,000Mn
mg60,000Zn
mg45,000Fe
mg1,000Cu
mg250Se
mg1,000I
mg400,000Choline Chloride