مکمل ویژه فلاشینگ در میش

توضیحات محصول

با تنظیم دقیق جیره و تأمین احتیاجات مواد ریزمغذی در گوسفند و بز در زمان قبل از جفت گیری باعث افزایش بازده تولید مثلی و افزایش درصد بره‌زایی و دوقلوزایی و چند قلوزایی می‌شود. در این میان توجه ویژه به برخی از ویتامین‌های دخیل در تولید مثل، مواد معدنی و افزودنی‌های خاص در کنار تنظیم انرژی و پروتئین بیشینه در زمان قبل از جفت گیری و یا عمل فلاشینگ حائز اهمیت می‌باشد. می‌توان اولویت‌های غذایی یک میش را در رده بندی قرار داد: اول حفظ خود (نگهداری)، دوم رشد، سوم برای شیردهی و آخرین برای تولید مثل است. این بدان معناست که در صورت عدم تحقق شرایط در سه مرحله اول تولید، تولید مثل نخواهد کرد. بنابراین، تغذیه مناسب قبل، حین و بعد از فصل جفت گیری بسیار مهم است. میش‌هایی که رژیم صحیح متعادل نداشته‌اند، به عنوان مثال فسفر کافی، سلنیوم، ویتامین E و ویتامین A ممکن است از نظر درصد آبستنی و بره‌زایی ضعیف باشند. این مکمل با عث کمک به کاهش مشکلات اقتصادی تولید مثلی (فحلی‌های خاموش، قسر میش و بز، نرخ آبستنی پایین گله، کیست‌های تخمدانی و مشکلات التهاب رحم) و افزایش ضریب بازدهی اقتصادی گله داشتی (نرخ پایین تلفات و افزایش بره و بزغاله‌زایی) می‌گردد.

مقدار مصرف

25-20 گرم به ازای هر راس در روز

بسته‌بندی

کیسه های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز (مقادیر در کیلوگرم مکمل)
IU500,000Vit A
IU100,000Vit D3
IU5,000Vit E
mg75H2
mg20,000Mg
mg110,000Ca
mg1,000Monensin
mg4,000Mn
mg3,000Zn
mg3,000Fe
mg500Cu
mg50Se
mg30I
mg20Co
mg1,500Anti Oxidant