مکمل ویژه میش غیر آبستن و آبستن سبک

توضیحات محصول

این مکمل باعث تأمین مقادیر کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز میش غیر آبستن و آبستن سبک، تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی در طول دوره شیردهی، بهبود عملکرد تولید مثلی (افزایش درصد آبستنی و کاهش سقط)، افزایش اشتها، تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها می‌شود.

مقدار مصرف

15-10 گرم به ازای هر راس در روز (1/5الی 2 درصد کنسانتره)

طبق پیشنهاد متخصص تغذیه (با توجه به دام هدف)

بسته‌بندی

کیسه های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز (مقادیر در کیلوگرم مکمل)
IU650,000Vit A
IU100,000Vit D3
IU1,500Vit E
mg5,000Mg
mg110,000Ca
mg10,000P
mg50,000Na
mg1,000Mn
mg1,500Zn
mg800Fe
mg800Cu
mg35Se
mg50I
mg15Co
mg1,000Anti Oxidant