مکمل ویژه پرواری

توضیحات محصول

این مکمل تأمین کننده تمامی احتیاجات مواد معدنی و ویتامینی حیوان بوده و باعث کاهش وقوع اختلالات متابولیکی از جمله اسیدوز، بهبود توازن نیتروژن بدن، بهبود چشمگیر بازده خوراک مصرفی و ضریب تبدیل، تقویت سیستم ایمنی، بهبود پوشش بدن و حفظ سلامت بافت سم می‌شود.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
IU400,000Vit A
IU50,000Vit D3
IU500Vit E
mg1,000Cu
mg20,000Mg
mg1,000Monencin
mg180,000Ca
mg5,000Mn
mg3,500Zn
mg1,000Fe
mg1,000Anti Oxidant
mg20Se
mg60I
mg50Co