مکمل ویژه گاو تازه‌زا

توضیحات محصول

این مکمل با تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز گاوهای تازه‌زا سبب بهبود عملکرد تولید شیر و خوراک مصرفی و کاهش خطر اختلالات متابولیکی مثل کتوز و کبد چرب شده و با تقویت سیستم ایمنی سبب کاهش خطر ورم پستان می‌شود.

مقدار مصرف

180-150 گرم به ازای هر راس در روز (1/3 الی 1/5 درصد از کنسانتره)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز (مقادیر در کیلوگرم مکمل)
IU1,500,000Vit A
IU230,000Vit D3
IU8,500Vit E
mg2,000Anti Oxidant
mg200Vit H2 (Biotin)
mg165,000Ca
mg35,000P
mg12,000Mn
mg14,000Zn
mg6,500Fe
mg4,000Cu
mg80Se
mg30,000Mg
mg60Co
mg150Calcium iodate (I)
mg2,750Monensin