مکمل گوشتی اکونومی با بتائین

توضیحات محصول

مکمل مرغ گوشتی اکونومی به حداکثر عملکرد در مرغ گوشتی و مقابله با تنش‌های مختلف طی دوره پرورش، کمک می‌کند. امروزه با توجه به سرعت رشد بالای جوجه‌های گوشتی استفاده از مکمل‌های ویتامینه معدنی در خوراک، ضروری به‌ نظر می‌رسد. نقش بتائین در این مکمل: کنترل استرس گرمایی، کاهش چربی لاشه، کاهش کبد چرب، کنترل کوکسدیوز، کاهش تأثیر شوری آب و کاهش چشم‌گیر بروز آسیت.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
IU9,000,000Vit A
IU3,250,000Vit D3
mg30,000Vit E
mg2,195Vit K3
mg2,507Vit B1
mg5,400Vit B2
mg14,007Vit B3 (Calpan)
mg36,989Vit B5 (Niacin)
mg2,194Vit B6
mg1,000Vit B9
mg0.011Vit B12
mg0.10Vit H2
mg1,000Anti Oxidant
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
mg110,000Mn
mg105,000Zn
mg23,200Fe
mg11,478Cu
mg0.253Se
mg1.191I
mg450,000Choline Chloride