مکمل (0/5%) بلدرچین

توضیحات محصول

برای رسیدن به حداکثر تخمگذاری بلدرچین‌های مولد و همچنین افزایش کیفیت تخم بلدرچین، بهبود کیفیت پوسته تخم بلدرچین و کاهش تلفات گله، علاوه بر استفاده از جیره متعادل، باید از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری در جیره استفاده شود که این مواد در قالب مکمل بلدرچین مولد به دان بلدرچین افزوده می شوند.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
محصولات پرورش بلدرچین

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
گوشتیمولد
IU9,000,00011,000,000Vit A
IU3,000,0004,000,000Vit D3
mg30,00010,000Vit E
mg2,0005,000Vit K3
mg2,0003,000Vit B1
mg6,60012,000Vit B2
mg16,00015,000Vit B3 (Calpan)
mg40,00055,000Vit B5 (Niacin)
mg4,0004,000Vit B6
mg1,0002,000Vit B9
mg1530Vit B12
mg100250Vit H2
mg1,0001,000Anti Oxidant
mg125,000125,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
گوشتیمولد
mg100,000120,000Mn
mg90,000110,000Zn
mg30,00050,000Fe
mg10,00010,000Cu
mg200300Se
mg1,0002,000I
mg125,000125,000Choline Chloride