مکمل (0/5%) تخمگذار BOVANS

توضیحات محصول

مکمل ویژه مرغ تخمگذار نژاد «بونز» محصولی است حاوی تمامی ویتامین‌ها و مواد معدنی که مطابق با نیاز این نژاد فرموله شده‌است. به منظور دستیابی به بالاترین بازده مرغ تخمگذار «بونز»، استفاده از مکمل‌های اختصاصی این سویه حائز اهمیت است. مهمترین ویژگی‌های مرغ تخمگذار «بونز»: منحنی وزن تخم مرغ مسطح، درصد تخمگذاری بالا، مرغ‌های تخمگذار قوی و آسان برای مدیریت و مرغ‌های تخمگذار متعادل استثنایی.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور)

بسته‌بندی

کیسه های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل‌های طیور تخمگذار

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
تولید۱۰هفته تا ۲٪ تولیدتا ۱۰ هفتگی
IU10,000,00010,000,00013,000,000Vit A
IU2,500,0002,000,0003,000,000Vit D3
mg20,00025,00025,000Vit E
mg3,0003,0003,000Vit K3
mg2,0002,0002,000Vit B1
mg5,0005,0005,000Vit B2
mg12,00012,00015,000Vit B3 (Calpan)
mg40,00040,00060,000Vit B5 (Niacin)
mg5,0005,0005,000Vit B6
mg750750750Vit B9
mg151020Vit B12
mg50100200Vit H2
mg1,0001,0001,000Anti Oxidant
mg150,000150,000200,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
تولید۱۰هفته تا ۲٪ تولیدتا ۱۰ هفتگی
mg70,00060,00060,000Mn
mg60,00060,00060,000Zn
mg60,00060,00060,000Fe
mg8,0006,0008,000Cu
mg250250250Se
mg1,0001,0001,000I
mg150150250Co
mg150,000150,000200,000Choline Chloride