مکمل (0/5%) تخمگذار LSL

توضیحات محصول

این مکمل بر اساس آخرین نیاز های ارائه شده برای مرغ تخمگذار «ال اس ال» فرموله شده و با احتساب مقادیر کامل ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز پرنده تضمین کننده رشد و تولید با راندمان بالاتر پرنده می‌باشد.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل‌های طیور تخمگذار

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
تولیدپرورش
IU10,000,00010,000,000Vit A
IU2,500,0002,000,000Vit D3
mg30,00030,000Vit E
mg3,0003,000Vit K3
mg990990Vit B1
mg4,0006,000Vit B2
mg10,0008,000Vit B3 ( Calpan )
mg30,00030,000Vit B5 ( Niacin )
mg3,0003,000Vit B6
mg5001,000Vit B9
mg2520Vit B12
mg5050Vit H2
mg1,0001,000Anti Oxidant
mg400,000150,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
تولیدپرورش
mg100,000100,000Mn
mg60,00060,000Zn
mg25,00025,000Fe
mg5,0005,000Cu
mg200200Se
mg500500I
mg105105Co
mg200,000300,000Choline Chloride