مکمل (0/5%) مادر فرمول سازمان دامپزشکی

توضیحات محصول

تغذیه مرغ مادر به دلیل حساسیت‌های پرورشی که در این طیور صنعتی قرار دارد، یکی از مطالب حائز اهمیت می‌باشد. اطمینان از وجود ویتامین‌های لازم در جیره غذایی گله‌های مرغ مادر لازمه تولید جوجه‌های یک روزه سالم با کیفیت مطلوب و افزایش درصد تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار است.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
IU9,500,000Vit A
IU2,000,000Vit D3
mg20,000Vit E
mg2,500Vit K3
mg1,970Vit B1
mg6,000Vit B2
mg12,000Vit B3 (Calpan)
mg25,000Vit B5 (Niacin)
mg3,000Vit B6
mg800Vit B9
mg14Vit B12
mg100Vit H2
mg1,000Anti Oxidant
mg250,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
mg100,000Mn
mg60,000Zn
mg80,000Fe
mg6,000Cu
mg200Se
mg875I
mg250,000Choline Chloride