مکمل (0/5%) مادر Arian

توضیحات محصول

این مکمل بر اساس آخرین نیازهای ارائه شده برای مرغ مادر «آرین» فرموله شده و با احتساب مقادیر کامل ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز پرنده تضمین کننده رشد و تولید با راندمان بالاتر پرنده می‌باشد.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
تولیدپرورش
IU12,000,00011,000,000Vit A
IU3,750,0003,500,000Vit D3
mg100,00060,000Vit E
mg5,5003,000Vit K3
mg3,0002,000Vit B1
mg15,0007,000Vit B2
mg16,00012,000Vit B3 (Calpan)
mg55,00030,000Vit B5 (Niacin)
mg5,0003,000Vit B6
mg2,5001,500Vit B9
mg0.0350.020Vit B12
mg0.3000.100Vit H2
mg1,3001,300Anti Oxidant
mg250,000200,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
تولیدپرورش
mg120,000120,000Mn
mg110,000100,000Zn
mg55,00050,000Fe
mg10,00016,000Cu
mg0.3500.300Se
mg2.0001.250I
mg0.5000.500Co
mg250,000200,000Choline Chloride