مکمل (0/5%) مادر LSL

توضیحات محصول

این مکمل بر اساس آخرین نیازهای ارائه شده برای مرغ مادر «ال اس ال» فرموله شده و با احتساب مقادیر کامل ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز پرنده تضمین کننده رشد و تولید با راندمان بالاتر پرنده می‌باشد.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
تولیدپرورش
IU10,000,00012,000,000Vit A
IU2,500,0002,000,000Vit D3
mg30,00030,000Vit E
mg3,0003,000Vit K3
mg1,0001,000Vit B1
mg4,0006,000Vit B2
mg8,0008,000Vit B3 (Calpan)
mg30,00030,000Vit B5 (Niacin)
mg3,0003,000Vit B6
mg5001,000Vit B9
mg2520Vit B12
mg5050Vit H2
mg1,0001,000Anti Oxidant
mg200,000150,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
تولیدپرورش
mg100,000100,000Mn
mg60,00060,000Zn
mg25,00025,000Fe
mg5,0005,000Cu
mg200200Se
mg500500I
mg105105Co
mg200,000150,000Choline Chloride