مکمل (0/5%) گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی

توضیحات محصول

مکمل 0/5% ویتامینه معدنی مرغ گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی، یک مکمل عمومی بوده که برای مرغ گوشتی استفاده می‌شود.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
IU9,000,000Vit A
IU2,000,000Vit D3
mg18,000Vit E
mg2,000Vit K3
mg1,800Vit B1
mg6,600Vit B2
mg10,000Vit B3 (Calpan)
mg30,000Vit B5 (Niacin)
mg3,000Vit B6
mg1,000Vit B9
mg15Vit B12
mg100Vit H2
mg1,000Anti Oxidant
mg250,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
mg99,200Mn
mg84,700Zn
mg50,000Fe
mg10,000Cu
mg200Se
mg990I
mg250,000Choline Chloride