مکمل (0/5%) گوشتی COBB

توضیحات محصول

این مکمل براساس آخرین نیازهای ارائه شده برای مرغ گوشتی «کاب» تهیه شده و تمامی نیازهای مرغ گوشتی به ویتامین‌ها و مواد معدنی را تأمین می‌کند.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
پایانیرشدآغازین
IU10,000,00012,000,00013,000,000Vit A
IU5,000,0005,000,0005,000,000Vit D3
mg50,00050,00080,000Vit E
mg3,0003,0003,000Vit K3
mg2,0002,0003,000Vit B1
mg6,0008,0009,000Vit B2
mg10,00012,00015,000Vit B3 (Calpan)
mg50,00050,00060,000Vit B5 (Niacin)
mg3,0003,0004,000Vit B6
mg1,5002,0002,000Vit B9
mg151520Vit B12
mg180180200Vit H2
mg1,0001,0001,000Anti Oxidant
mg175,000200,000250,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
پایانیرشدآغازین
mg100,000100,000100,000Mn
mg100,000100,000100,000Zn
mg40,00040,00040,000Fe
mg15,00015,00015,000Cu
mg350350350Se
mg1,0001,0001,000I
mg175,000200,000250,000Choline Chloride