مکمل (0/5%) گوشتی ROSS

توضیحات محصول

مکمل های ویتامینه و معدنی از جمله مهم‌ترین اجزاء یک جیره غذایی هستند امروزه با توجه به سرعت رشد بالای جوجه‌های گوشتی استفاده از مکمل‌های ویتامینه معدنی در خوراک، ضروری به‌نظر می رسد و مکمل گوشتی «راس» مختص مرغ‌های با سویه «راس» میباشد.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
پایانیرشدآغازین
IU10,000,00011,000,00014,000,000Vit A
IU4,000,0005,000,0005,000,000Vit D3
mg55,00065,00080,000Vit E
mg2,2003,0003,200Vit K3
mg2,2002,5003,200Vit B1
mg5,4006,5008,600Vit B2
mg15,00018,00020,000Vit B3 (Calpan)
mg45,00060,00065,000Vit B5 (Niacin)
mg2,2003,2004,300Vit B6
mg1,6001,9002,200Vit B9
mg111717Vit B12
mg200250300Vit H2
mg1,0001,0001,000Anti Oxidant
mg800,000850,000900,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
پایانیرشدآغازین
mg120,000100,000100,000Mn
mg110,000100,000100,000Zn
mg40,00040,00040,000Fe
mg16,00015,00015,000Cu
mg300350350Se
mg1,2501,0001,000I
mg800,000850,000900,000Choline Chloride