مکمل (1%) شترمرغ

توضیحات محصول

مکمل شتر مرغ کلیه مواد معدنی و ویتامین‌های ضروری برای رشد شترمرغ را تأمین می‌نماید. استفاده از این محصول علاوه بر بهبود وضعیت سلامت گله شترمرغ و کاهش مشکلات اسکلتی آنها، باعث بهبود کیفیت گوشت، پرها و پوست شترمرغ می‌شود.

مقدار مصرف

5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
شتر-مرغ

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
مرحله تخمگذاریاز 7 ماهگی تا کشتارتا 6 هفتگی
IU15,000,0009,000,00014,000,000Vit A
IU3,000,0002,000,0003,500,000Vit D3
mg30,00010,00040,000Vit E
mg3,0002,0003,000Vit K3
mg2,0001,0003,000Vit B1
mg8,0005,0008,000Vit B2
mg18,0008,00014,000Vit B3 (Calpan)
mg45,00050,00060,000Vit B5 (Niacin)
mg4,0003,0004,000Vit B6
mg1,0001,0002,000Vit B9
mg100100100Vit B12
mg100100200Vit H2
mg1,5001,5001,500Anti Oxidant
mg250,00075,000250,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
مرحله تخمگذاریاز 7 ماهگی تا کشتارتا 6 هفتگی
mg120,00080,000120,000Mn
mg90,00050,00080,000Zn
mg35,00020,00035,000Fe
mg15,00015,00015,000Cu
mg300150300Se
mg1,0001,000500I
mg40,000-50,000Mg
mg100300100Co
mg250,00075,000250,000Choline Chloride