مکمل (1/5%) ویژه غذای خشک سگ و گربه

توضیحات محصول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مقدار مصرف

7/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 7/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک سگ و گربه)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز 7/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
IU1,400,000Vit A
IU220,000Vit D3
IU8,000Vit E
mg220Vit B1
mg780Vit B2
mg1,100Vit B3 (Calpan)
mg1,500Vit B5 (Niacin)
mg175Vit B6
mg30Vit B9
mg7Vit B12
mg175Vit H2
mg15,000P
mg3,000Anti Oxidant
آنالیز 7/5 کیلوگرم مکمل معدنی
mg7,000Mn
mg15,000Zn
mg7,500Fe
mg2,000Cu
mg60Se
mg100I
mg130,000Mg
mg100,000Ca
mg100,000Choline Chloride