مکمل(0/5%) گوشتی ویژه

توضیحات محصول

یکی از مهم‌ترین اصول در دستیابی به حداکثر عملکرد در مرغ گوشتی و مقابله با تنش‌های مختلف طی دوره پرورش، استفاده از یک خوراک متعادل است، امروزه با توجه به سرعت رشد بالای جوجه‌های گوشتی استفاده از مکمل‌های ویتامینه معدنی در خوراک ضروری به نظر می‌رسد.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
IU9,000,000Vit A
IU4,000,000Vit D3
mg50,000Vit E
mg2,200Vit K3
mg2,500Vit B1
mg5,400Vit B2
mg15,000Vit B3 (Calpan)
mg45,000Vit B5 (Niacin)
mg2,200Vit B6
mg1,600Vit B9
mg11Vit B12
mg150Vit H2
mg1,000Anti Oxidant
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
mg120,000Mn
mg110,000Zn
mg20,000Fe
mg16,000Cu
mg300Se
mg1,250I
mg450,000Choline Chloride