کنسانتره میش آبستن سنگین

توضیحات محصول

کنسانتره میش و بز آبستن سنگین برای تغذیه میش در اواخر دوره آبستنی طراحی و تولید شده است. جنین موجود در رحم میش مادر در اواخر دوره آبستنی که اصطلاحاً دوره آبستنی سنگین (۳۰ روز آخر آبستنی) نامیده می‌شود به طور قابل توجهی با افزایش رشد روبرو می‌شود. میش آبستن هر چه به زمان زایش نزدیکتر می‌شود وزن جنین هم بطور چشمگیری افزایش می‌یابد. این جیره علاوه بر تأمین نیاز‌های میش‌های آبستن و پیشگیری از بیماری‌های متابولیک بعد از زایش به تولد بره‌های سنگین وزن و با جثه بزرگتر کمک می‌نماید . همچنین رخداد بیماری‌های شایع در بره‌ها را نیز به مراتب کاهش می‌دهد.

مقدار مصرف

500 الی 750 گرم به ازای هر راس در روز

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.72NEl
M Cal/Kg16.35Cp
M Cal/Kg35Rup
M Cal/Kg8.25ADF
M Cal/Kg23.08NDF
M Cal/Kg3.2Fat
M Cal/Kg0.28Ca
M Cal/Kg0.64P
M Cal/Kg89.16DM