پیشدان ویژه (Super Starter)

توضیحات محصول

از آنجایی که وزن مرغ‌ها در آخر دوره، ارتباط مستقیم با وزن آنها در هفته اول پرورش دارد لذا استفاده از پیشدان ویژه در تکامل دستگاه گوارش و تقویت سیستم ایمنی، افزایش ماندگاری جوجه‌ها و کاهش بروز بیماری‌ها در طی دوره پرورش، مؤثر می‌باشد.

محاسبه آنالیز با در نظر گرفتن ماتریکس آنزیم

ویژه پرورش طیور گوشتی

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، توکسین بایندر، فیتاز، مولتی آنزیم، ذرت، سویا، روغن

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

بسته بندی: کیسه‌های کامپوزیت 40 کیلوگرمی
خوراک آماده طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز
انرژی قابل متابولیسمKcal/Kg2850
پروتئین خام%21.76
متیونین قابل هضم%0.59
متیونین+ سیستئین قابل هضم%0.87
لیزین قابل هضم%1.18
ترئونین قابل هضم%0.76
کلسیم%0.96
سدیم%0.16
فسفر قابل دسترس%0.48
چربی%3.51
فیبر خام%5.51