پیشدان (Starter)

توضیحات محصول

از آنجا که تغذیه در دوره ابتدایی پرورش اهمیت زیادی دارد استفاده از پیشدان با توجه به شکل و کیفیت مواد تشکیل دهنده آن تأثیر فراوانی در بهبود فرایند رشد، تقویت سیستم ایمنی و کاهش ضریب تبدیل غذایی در طی دوران پرورش خواهد داشت.

محاسبه آنالیز با در نظر گرفتن ماتریکس آنزیم

ویژه پرورش طیور گوشتی

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، توکسین بایندر، فیتاز، مولتی آنزیم، ذرت، سویا، روغن

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

بسته بندی: کیسه‌های کامپوزیت 40 کیلوگرمی
خوراک آماده طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز
انرژی قابل متابولیسمKcal/Kg2920
پروتئین خام%20.48
متیونین قابل هضم%0.56
متیونین+ سیستئین قابل هضم%0.82
لیزین قابل هضم%1.11
ترئونین قابل هضم%0.72
کلسیم%0.87
سدیم%0.15
فسفر قابل دسترس%0.4
چربی%4.07
فیبر خام%4.56