پیش دان ویژه پولت

توضیحات محصول

معمولاً جزء اصلی تمام غلات مورد استفاده در مرغداری‌ها ذرت و سویا است که با بسیاری از مکمل‌ها و سایر مواد معدنی ترکیب می‌شود. اما استارتر به طور خاص‌تر ساخته شده، بنابراین مقدار پروتئین و سویا برای رشد بهتر مرغ تخمگذار و رسیدن به وزن ایده‌آل در روزهای اول بیشتر است و باعث افزایش وزن در پایان دوره خواهد شد.

محاسبه آنالیز با در نظر گرفتن ماتریکس آنزیم

ویژه پرورش طیور تخمگذار

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، دی کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، توکسین بایندر، فیتاز، مولتی آنزیم، ذرت، سویا، روغن

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 40 کیلوگرمی
دان آماده طیور تخمگذار

آنالیز شیمیایی

آنالیز
انرژی قابل متابولیسمKcal/Kg2950
پروتئین خام%19.39
متیونین قابل هضم%0.46
متیونین+ سیستئین قابل هضم%0.74
لیزین قابل هضم%1
ترئونین قابل هضم%0.68
کلسیم%1
سدیم%0.13
فسفر قابل دسترس%0.43
اسیدلینولئیک%2.07
فیبر خام%3.46