کنسانتره اسب با فول فت سویا

توضیحات محصول

دانه سویای فرآوری شده یا فول فت سویا به عنوان یک ماده غدائی مناسب از لحاظ انرژی و پروتئین (مخصوصاً پروتئین عبوری) جایگاه ویژه‌ای در تغذیه دام و طیور دارد. آزمایشات علمی و مزرعه‌ای بسیاری در خصوص تغذیه دانه سویا انجام شده است. دانه سویای خام به علت داشتن مواد ضد تغذیه‌ای برای تغذیه تک معده‌ای‌ها نظیر طیور مناسب نمی‌باشد اما حرارت دادن دانه سویا سبب از بین رفتن مواد ضد تغذیه‌ای آن شده و دانه سویا را به ماده خوراکی کاملی برای تک معده‌ای‌ها هم از لحاظ انرژی و هم پروتئین تبدیل می‌کند. پروتئین عبوری بخشی از پروتئین مواد خوراکی است که از دسترس میکروارگانیسم‌های داخل شکمبه فرار کرده تا در روده مستقیماً هضم و جذب شوند. بخش قابل توجهی از نیازهای اسید آمینه‌ای حیوان از طریق همین پروتئین عبوری تامین می شود.

مقدار مصرف

اسب ورزشی با فعالیت بسیار زیاد (آماده مسابقات): 5 - 6 کیلوگرم، اسب با فعالیت زیاد: 4-5 کیلوگرم، اسب با فعالیت متوسط: 2-3 کیلوگرم، اسب سیلمی: 3-4 کیلوگرم. طبق دستور متخصص تغذیه یا دامپزشک مصرف گردد.

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg3.5DEm
M Cal/Kg14.35CP
M Cal/Kg18.4NDF
M Cal/Kg7.9Fat
M Cal/Kg0.458Met
M Cal/Kg0.584Lys
M Cal/Kg0.33Ca
M Cal/Kg0.58P
M Cal/Kg89.05DM