کنسانتره بز سانن آبستن سنگین (40 روز پیش از زایش)

توضیحات محصول

کنسانتره بز سانن آبستن سنگین، برای تغذیه بز در اواخر دوره آبستنی طراحی و تولید شده است. جنین موجود در رحم بز مادر در اواخر دوره آبستنی که اصطلاحاً دوره آبستنی سنگین (۳۰ روز آخر آبستنی) نامیده می شود به طور قابل توجهی با افزایش رشد روبرو می شود. میش آبستن هر چه به زمان زایش نزدیکتر می شود وزن جنین هم بطور چشمگیری افزایش می‌یابد. این کنسانتره جهت جلوگیری از جفت ماندگی، سقط جنین طراحی گردیده است.

مقدار مصرف

650 الی 750 گرم به ازای هر راس در روز

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.74NEl
M Cal/Kg89.14DM
M Cal/Kg17.2Cp
M Cal/Kg34.75Rup
M Cal/Kg8.1ADF
M Cal/Kg22.06NDF
M Cal/Kg3.11Fat
M Cal/Kg0.28Ca
M Cal/Kg0.62P