کنسانتره بز سانن شیرده (زایش تا دو ماه پس از زایش)

توضیحات محصول

بزهای شیری نسبت به دیگر بزها نیازهای تغذیه‌ای بیشتری دارند و لذا به خوراک بیشتر و با کیفیت‌تری احتیاج دارند. این کنسانتره جهت تأمین مواد معدنی و ویتامینه مورد نیاز بز سانن شیرده طراحی شده است و مانع از بروز مشکلاتی نظیر کاهش چربی شیر و اسیدوز می‌گردد.

مقدار مصرف

1/5 الی 1/6 کیلوگرم به ازای هر راس در روز

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.82NEl
M Cal/Kg89.65DM
M Cal/Kg20.5Cp
M Cal/Kg36.16Rup
M Cal/Kg8.6ADF
M Cal/Kg22.37NDF
M Cal/Kg6.02Fat
M Cal/Kg0.86Ca
M Cal/Kg1.11P