کنسانتره بلدرچین

توضیحات محصول

پرورش بلدرچین گوشتی و تخمگذار مستلزم اعمال مدیریت تغذیه‌ای صحیح و استفاده از جیره بالانس شده از حیث سطح انرژی، پروتئین، توازن اسید آمینه‌ای و همچنین مکمل‌های ویتامینی و معدنی متناسب با سن پرنده می باشد، مزایای استفاده از کنسانتره بلدرچین: افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی بلدرچین، افزایش یکنواختی خوراک، افزایش کیفیت گوشت و تخم بلدرچین، افزایش تولید تخم در بلدرچین مولد.

محاسبه آنالیز با در نظر گرفتن ماتریکس آنزیم

ویژه پرورش طیور

مواد تشکیل دهنده

مکمل ویتامینه و معدنی رشددانه، متیونین، لیزین، ترئونین، فیتاز، مولتی آنزیم، دی کلسیم فسفات، مونو کلسیم فسفات، آنتی اکسیدان، بی کربنات سدیم، کربنات کلسیم، سبوس

مقدار مصرف

طبق جیره پیشنهادی بخش پشتیبانی رشددانه

بسته‌بندی

بسته بندی: کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
محصولات بلدرچین

آنالیز شیمیایی

آنالیز
انرژی قابل متابولیسم (حقیقی)Kcal/Kg3050
پروتئین خام (حقیقی)%29.6
متیونین قابل هضم%6.34
متیونین+ سیستئین قابل هضم%6.64
لیزین قابل هضم%3.63
ترئونین قابل هضم%2.76
کلسیم%17.29
فسفر قابل دسترس%4.2
سدیم%2.60
فیبر خام%0.55
اسید لینولئیک%0.27