کنسانتره میش شیرده

توضیحات محصول

کنسانتره میش و بز شیرده به منظور تأمین نیاز غذایی میش و بز در دوره پس از زایش طراحی و تولید شده است. بره و بزغاله بعد از تولد نیاز به شیر مادر دارند که معمولاً این دوره ۳ ماه به درازا می‌کشد. متناسب با رشد و افزایش وزن، نیاز بره و بزغاله به شیر هم افزایش می‌یابد. در این دوره میش یا بز مادر به غذای قویتری نیاز دارند تا بتوانند شیر بیشتری تولید کرده و نیاز روزافزون بره و بزغاله به شیر بیشتر را پاسخگو باشند.

مقدار مصرف

1/25 الی 1/5 کیلوگرم به ازای هر راس در رو

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.78NEl
M Cal/Kg20.68Cp
M Cal/Kg39.66Rup
M Cal/Kg8.26ADF
M Cal/Kg21.42NDF
M Cal/Kg4.91Fat
M Cal/Kg0.68Ca
M Cal/Kg0.68P
M Cal/Kg89.56DM