کنسانتره گاوهای خشک (آبستن سنگین)

توضیحات محصول

خوراک گاو خشک جهت تغذیه گاوهای خشک از ابتدای دوره خشکی تا ۲۱ روز قبل از زایش طراحی و تولید گردیده است. خوراک گاو غیرشیری حاوی کلیه عناصر ضروری برای رشد مطلوب، حفظ سلامتی و آماده سازی تلیسه‌ها برای گذراندن دوره آبستنی و همچنین تغذیه گاوهای خشک تهیه شده است. در دوره بلوغ تلیسه‌ها، تغذیه تلیسه‌ها بوسیله این کنسانتره، می‌تواند شیر تولیدی را پس از هر شکم زایمان تا بیشتر از یک تن اضافه کند.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.58NEl
M Cal/Kg20.24Cp
M Cal/Kg39.02Rup
M Cal/Kg9.77ADF
M Cal/Kg26.62NDF
M Cal/Kg3.95Fat
M Cal/Kg1.07Ca
M Cal/Kg0.98P
M Cal/Kg90DM