کنسانتره گوساله پرواری دوره آغازین

توضیحات محصول

پس از شیرگیری و از ۳ ماهگی، گوساله باید تمامی مواد غذایی خود را از طریق جیره خشک تأمین نماید. سیستم گوارشی گوساله در ۳ ماهگی هنوز به رشد کافی نرسیده است. بنابراین کنسانتره مورد نیاز در این دوره باید تا حد زیادی مشابه استارتر دوره رشد باشد. علوفه مورد مصرف نیز باید یونجه بسیار مرغوب و باکیفیت باشد. کنسانتره استارتر گوساله را از ۳ تا ۶ ماهگی در اختیار گوساله قرار داده و متناسب با رشد و افزایش وزن گوساله مقدار آن را افزایش دهید. با استفاده از استارتر، رشد گوساله و قدرت ایمنی گوساله در مقابل بیماری‌ها افزایش می‌یابد.

مقدار مصرف

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.8NEm
M Cal/Kg17.35Cp
M Cal/Kg40Rup
M Cal/Kg9.64ADF
M Cal/Kg23.94NDF
M Cal/Kg3.71Fat
M Cal/Kg0.8Ca
M Cal/Kg0.65P
M Cal/Kg89.5DM
M Cal/Kg1.23NEg