کنسانتره گوساله پرواری دوره رشد

توضیحات محصول

کنسانتره گوساله پرواری، نیازهای گوساله برای رشد و افزایش وزن سریعتر را فراهم کرده، با کمک به حفظ سلامت و افزایش مقاومت گوساله در برابر بیماری، هزینه‌های دارو و درمان را نیز کاهش می‌دهد.

مقدار مصرف

4/5 الی 6/5 کیلوگرم به ازای هر راس در روز (بر اساس میانگین وزن گله)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.80NEm
M Cal/Kg15Cp
M Cal/Kg37.92Rup
M Cal/Kg8.97ADF
M Cal/Kg23.26NDF
M Cal/Kg3.25Fat
M Cal/Kg0.78Ca
M Cal/Kg0.63P
M Cal/Kg89DM
M Cal/Kg1.21NEg